Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 4 minuty čtení

Evropský parlament schválil dne 11. 11. 2021 návrh novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU (dále jen „směrnice“) zavádějící povinnost zveřejňovat zprávu o ziscích a uhrazených daních nadnárodních společností podle jednotlivých zemí Evropské unie, v nichž společnosti podnikají. Tzv. Country by country report (dále také ,,CbCR”) má za účel informovat o finančních tocích společností již od roku 2017, nicméně doposud ho společnosti odevzdávaly pouze finanční správě. Nová úprava zavádí povinnost nahrávat CbCR také na webové stránky či publikovat ho ve veřejném rejstříku. Přijetím návrhu došlo k završení legislativního procesu, který se protáhl o více než pět let.

Legislativní novinky s komentářem
Emma
Hartingerová,
právní asistentka
Změna se dotkne nadnárodních společností a jejich dceřiných

Související dokumenty