Zaměstnání na DPP a platba ze státního rozpočtu

Vydáno: 2 minuty čtení

Mohu zaměstnat na DPP nepedagogického pracovníka - člověka, který se nám stará o správu online systému školy, a platit ho z ostatních osobních nákladů (OON), tedy ze státního rozpočtu?

Zaměstnání na DPP a platba ze státního rozpočtu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce