Doklad k odpočtu DPH u neziskových organizací s hospodářskou činností

Vydáno: 2 minuty čtení

Může nezisková organizace s hospodářskou činností uplatnit z jednoho řádného daňového dokladu pouze část z hodnoty DPH, když u ostatních položek nelze odpočet DPH z důvodu spadání do „nezisku“ uplatnit? Znamená to, že u jednotlivých položek při zaúčtování určujeme, zda z této položky „uplatnit DPH“ anebo „DPH neuplatnit“. Zaslechla jsem názor, že toto nelze praktikovat, protože finanční úřad vyžaduje uplatnit DPH jen z celé hodnoty. Pokud to lze, tak vyžadujeme doklady dva. Ale například u fakturace spotřeby PHM u desítek aut tento způsob vůbec nepřipadá v úvahu.

Doklad k odpočtu DPH u neziskových organizací s hospodářskou činností
Ing.
Zdeněk
Morávek

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty