Doměření daně mimo daňovou kontrolu

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2019, sp. zn. 9 Afs 394/2018 , www.nssoud.cz

Doměření daně mimo daňovou kontrolu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům: