Porušení smluvních ujednání nerovná se podvod

Vydáno: 1 minuta čtení

Stěžovatelka dále argumentovala tím, že tzv. OEM licenční klíče byly obchodovatelné a měly tržní hodnotu, přičemž prodej těchto klíčů nebyl nezákonný. Ze spisového materiálu (fotodokumentace a vyjádření společnosti Microsoft na výzvu správce daně ze dne 9. 5. 2011) vyplývá zjištění žalovaného, že obchodní transakce se netýkaly licencí k produktům společnosti Microsoft, ale tzv. COA štítků (Certificates of Authenticity). Tyto tzv. COA štítky v praxi pouze potvrzují legalitu softwaru nainstalovaného v počítači, s nimiž jsou štítky distribuovány, a podle vyjádření společnosti Microsoft nebyly určeny k samostatné distribuci. Stěžovatelce lze nicméně přisvědčit, že takové zjištění samo o sobě není indicií, která by nasvědčovala závěru, že stěžovatelka mohla vědět o svém zapojení do podvodného řetězce. Případné porušení obchodních podmínek nevylučuje reálnou užitnou hodnotu obchodní transakce a v tomto ohledu nelze hodnocení žalovaného a krajského soudu přisvědčit.

Porušení smluvních ujednání nerovná se podvod
<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty