Hmotněprávní běh lhůty

Vydáno: 1 minuta čtení

I. Ustanovení § 148 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu, je lex specialis k § 33 citovaného zákona. II. Okamžik, od kterého počíná běh nové lhůty dle § 148 odst. 3 ve spojení s odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, je v zákoně stanoven zcela jednoznačně, a to okamžikem zahájení daňové kontroly, § 33 odst. 1 citovaného zákona se nepoužije. III. V případě uplynutí hmotněprávní lhůty pro vyměření daně stanovené v § 148 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu, se § 33 odst. 4 citovaného zákona neaplikuje.

Hmotněprávní běh lhůty