Zákaz předsudku zpětného hodnocení

Vydáno: 1 minuta čtení

Pouze ve vztahu k hodnocení toho, zda daňový subjekt věděl nebo vědět mohl a měl, že se podílí na daňovém podvodu, lze vycházet toliko ze skutečností, které nastaly nejpozději při uskutečnění zdanitelného plnění.

Zákaz předsudku zpětného hodnocení

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty