Prekluze práva pro stanovení daně a úrok z prodlení

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2021, čj. 6 Afs 263/2020-46

Prekluze práva pro stanovení daně a úrok z prodlení
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád