Cena prostor SVJ

Vydáno: 5 minut čtení

Dotaz

SVJ chce prodat nebytové prostory (sušárnu, prádelnu) v domě zájemci o zrekonstruování na bytovou jednotku. Za jakou cenu je může prodat? Může vycházet ze současné ceny zjištěné u realitní kanceláře, prostřednictvím které to bude prodávat? Jaké povinnosti z toho plynou jednotlivým vlastníkům? Několik vlastníků si chce odkoupit část společné chodby před svým bytem a zvětšit si o ni bytovou jednotku. Za jakou cenu by se měla tato část prodat současným vlastníkům (jedná se asi o 3 až 5 m2)?

Cena prostor SVJ
Ing.
Petr
Koubovský
Odpověď
Bytové spoluvlastnictví je s příchodem rekodifikace práva v České republice nově od 1. 1. 2014 upraveno v § 1158 až 1222 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). N