Jízdenka na MHD

Vydáno: 7 minut čtení

Dotaz

Obchodní zástupce si koupil celoroční jízdenku MHD v Praze (občanská karta + roční občanské jízdné). Objíždí takto klienty v Praze. Jinak má služební auto. Je tato jízdenka daňově uznatelná? Jak ovlivní cestovní náhrady místo výkonu práce a pravidelné pracoviště sjednané v pracovní smlouvě?

Jízdenka na MHD
JUDr.
Marie
Salačová
Odpověď
Odpověď na uvedený dotaz je poměrně složitá a komplikovaná. Základním výchozím bodem je sjednané místo výkonu práce, případně pravidelného pracoviště v pracovní smlouvě v dotaze zmíněného obchodního zástupce.
Místo výkonu práce musí být v pracovní smlouvě sjednáno vzhledem k ustanovení § 34 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce