Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných v roce 2022

Vydáno: 6 minut čtení

V tomto článku uvedeme základní aktuální informace o povinnostech OSVČ v souvislosti s podáním tiskopisu „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021“ (dále jen „Přehled“) a o placení záloh na důchodové pojištění v roce 2022.

Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných v roce 2022
Ing.
Marta
Ženíšková
 
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
 
Lhůty pro podání Přehledu
Lhůty pro podání Přehledu jsou navázány na lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přehled je třeba podat do jednoho měsíce ode dne navazujícího na konec lhůty pro podání daňového přiznání. Za rok 2021 se Přehled předkládá OSSZ:
do 2. 5. 2022, pokud bylo daňové přiznání podáno do 1. 4. 2022,
do 1. 6. 2022

Související dokumenty