Novely zákona o daních z příjmů ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob přijaté v roce 2021 - dodatek

Vydáno: 3 minuty čtení

Do posledního čísla ročníku 20211) jsem připravil přehled novel zákona o daních z příjmů ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob. Po uzávěrce tohoto čísla však byla na sklonku roku 2021 ještě jedna novela ve zrychleném schvalovacím režimu přijata a publikována ve Sbírce zákonů. Považuji tedy za nutné na tuto novelu upozornit, a to zvlášť proto, že se nejedná o přímou novelu zákona o daních z příjmů 2), ale o nepřímou novelu tohoto zákona, která je tak „ukryta“ v jiném právním předpisu. Dalším právním předpisem, který má vazbu na zákon o daních z příjmů , je vyhláška upravující výši stravného při pracovní cestě. Díky této vyhlášce dochází ke zvýšení částky peněžitého příspěvku na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce .

 

Novely zákona o daních z příjmů ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob přijaté v roce 2021 – dodatek
Ing. Bc