Prohlubování kvalifikace

Vydáno: 2 minuty čtení

Otázka Obracíme se na Vás s prosbou při pomoci vyúčtování cestovného. Zaměstnankyně má podepsanou Dohodu o prohlubování kvalifikace, na jejímž základě si účtuje cestovné a další náklady spojené s dalším vzděláváním. Nyní v rámci vyúčtování cestovného doložila nejen jízdenky za dopravu na složení atestační zkoušky, ale také doklad o úhradě atestační zkoušky ve výši 500 Kč. Mám otázku, zda do vyúčtování cestovného lze zahrnout i tento doklad jako vedlejší výdaje (např. poplatky za semináře atd.).

Prohlubování kvalifikace
JUDr.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce