Vznik Rady pro Mezinárodní standardy o udržitelnosti (International Sustainability Standards Board - ISSB)

Vydáno: 9 minut čtení

Dne 3. 11. 2021 oznámila Nadace pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS Foundation) vytvoření nové Rady pro tvorbu mezinárodních standardů týkajících se udržitelnosti (udržitelného rozvoje – sustainability). Cílem tohoto nově vytvořeného subjektu je vytváření mezinárodních standardů zaměřených na zveřejňování informací o udržitelnosti. Zároveň Nadace IFRS změnila svou vnitřní strukturu tak, aby do ní byla nově vytvořená ISSB včleněna. Nyní tedy existují dvě Rady pro tvorbu standardů: IASB (zaměřená na standardy účetního výkaznictví) a ISSB (zaměřená na standardy o udržitelnosti). V době vzniku tohoto příspěvku byla nová ISSB stále ve stavu zrodu. V prosinci 2021 byl jmenován předseda Rady – Emmanuel Faber, bývalý ředitel společnosti Danone. V lednu 2022 byla jmenována místopředsedkyně – Sue Lloyd, která od 1. 3. přešla do ISSB z IASB. Očekává se jmenování druhého místopředsedy a jedenácti členů rady (výběrová řízení byla zahájena v únoru 2022; očekává se, že rada bude kompletní ve třetím čtvrtletí 2022). Celkem tedy bude mít Rada 14 členů.

Vznik Rady pro Mezinárodní standardy o udržitelnosti (International Sustainability Standards Board – ISSB)
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
PhD, MBA,
Anglia Ruskin University, Velká Británie
 
Sustainability report
Tento odstavec začíná názvem v angličtině, protože dosud neexistuje jednotné pojmosloví v českém jazyce. I když některé společnosti již podobné zprávy vydávají (například ČEZ, Škoda auto, Lidl, Plzeňský Prazdroj), jejich názvy se dosud liší. Nejčastěji bývá tato zpráva nazývána „Zpráva o udržitelnosti“ nebo „Zpráva o udržitelném rozvoji“, popřípadě „Zpráva podniku o udržitelném rozvoji“. Lze se setkat také s názvy „Zpráva o udržitelném rozvoji podniku“ nebo „Zpráva o udržitelné správě a řízení společnosti“, což však nevystihuje zcela přesně smysl této zprávy, protože by měla být založena na principu tzv. dvojí významnosti (double materiality). To znamená, že by měla zároveň obsahovat odpovědi na dvě otázky:
1.
Jaký mají otázky spojené s udržitelností dopad na
společnost
a její hodnotu?
2.
Jak působí společnost ve vztahu k
trhu, životnímu prostředí a obyvatelstvu
?
Nejedná se tedy pouze o udržitelnost společnosti jako takové, nýbrž zároveň o širší vztah společnosti k jejímu okolí.

Související dokumenty