Zahrnutí příjmů podle § 6 odst. 4 ZDP - srážková daň do daňového přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení

Prosím o zodpovězení dotazu, zda platí pro přiznání za rok 2021 následující: příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů , ze kterých je poplatníkovi strhávána srážková daň a obdrží od zaměstnavatele „Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražené dani vybírané srážkou“, nemusí uvádět do daňového přiznání (pokud jej musí podat). Popřípadě, pokud je to jediný příjem, nemusí daňové přiznání vůbec podávat. V případě, že chce tento příjem zahrnout do daňového přiznání, pak musí do daňového přiznání zahrnout všechny příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů , ze kterých je mu strhávána srážková daň. (Nelze zahrnout nebo nezahrnout jen část). Bude to samé platit i pro rok 2022?

Zahrnutí příjmů podle § 6 odst. 4 ZDP – srážková daň do daňového

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů