Časový nesoulad zůstatku účtu 343 a skutečně uplatněného nároku a odpočet v daňovém přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení

Řeším situaci na konci účetního období, kdy doklady, které jsou doručeny v lednu, mají DUZP do 31. 12. Musím přeúčtovat na účet 349-Vyrovnávací účet nebo nechám na účtu 343?

Časový nesoulad zůstatku účtu 343 a skutečně uplatněného nároku

Související dokumenty