Nákup počítače z třetí země pro firmu

Vydáno: 1 minuta čtení

Je nutno proclít počítač v případě, že jej firma kupuje ve třetí zemi a zaměstnanec osobně přiveze? Počítač bude firemním majetkem.

Nákup počítač

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty