Limit pro uplatnění paušálních výdajů při zdanění pronájmu nemovitostí v SJM a nemovitosti ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů

Vydáno: 1 minuta čtení

Manželé vlastní nemovitosti v SJM, kromě toho manželka má ještě vlastní nemovitost. Nemovitosti v SJM zdaňuje manžel, manželka pouze svoje. Oba uplatňují paušální výdaje ve výši 30 % z příjmu. Hranice maximálního limitu paušálních výdajů u manželky se počítá zvlášť na majetek v SJM a zvlášť na vlastnictví manželky, nebo se počítá za manžele dohromady?

Limit pro uplatnění paušálních výdajů

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů