Rozsudek SD EU ve věci: "schopnosti odběratele prokázat totožnost dodavatele uvedeného na faktuře při uplatnění nároku na odpočet DPH"

Vydáno: 7 minut čtení

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SD EU“) se zabýval předběžnou otázkou předloženou českým Nejvyšším správním soudem a zveřejnil rozsudek C-154/20 ve věci Kemwater ProChemie ze dne 9. prosince 2021.

Rozsudek SD EU ve věci: „schopnosti odběratele prokázat totožnost dodavatele uvedeného na faktuře při uplatnění nároku na odpočet DPH“
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s. r. o.
Vzhledem ke skutečnosti, že SD EU posuzoval dotaz položený naším Nejvyšším správním soudem, považuji za důležité upozornit na tento aktuální
judikát
. Ve své praxi jsem se nepotkala s podobnou situací, ale určitě je stále aktuální rčení, že opatrnosti není nikdy dost.
Nejdříve připomenu základní informace.
Při uplatněn

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty