Celní režimy a vaše podnikání - vyznáte se v celních režimech. Otestujte se!

Vydáno: 11 minut čtení

Obchod se zbožím do či ze třetích zemí podléhá jednotné harmonizaci EU. Na jedné straně existuje vývoz osvobozený od DPH i cel, a na straně druhé dovoz, kdy EU vyměřuje dovozní clo a v návaznosti na navržený celní režim některé dovozní transakce podléhají i DPH z dovozu. Jinými slovy EU se výše uvedenými parametry, kterými upravuje vstup a výstup zboží do třetích zemí, snaží podpořit exportéry a naopak zatížit dovozce, kteří musí odvádět do rozpočtu daně a cla. Z toho důvodu máme zaveden Jednotný celní sazebník EU, který slouží primárně pro zařazení dováženého zboží do tzv. Kombinované nomenklatury EU a následně se při použití celních předpisů aplikuje příslušná celní sazba a vyměřuje se clo. Díky tomu získáme tzv. celní hodnotu zboží, která je základním stavebním kamenem pro stanovení DPH při dovozu, pakliže jde o navržený celní režim, se kterým je spojena povinnost přiznat daň.

Celní režimy a vaše podnikání – vyznáte se v celních režimech. Otestujte se!
Ing.
Vladimír
Zdražil
 
OTÁZKA č. 1
Tuzemský turista odletěl na dovolenou do Mexika a při návratu na ruzyňské letiště zvažuje, zda by měl ve třetí zemi nakoupené zboží pro osobní spotřebu jeho a jeho rodiny nechat proclít. S ohledem na fakt, že není osobou povinnou k dani, tak nepředpokládá, že by se snad na z Mexika dovezené zboží měla vztahovat DPH.
a)
S ohledem na fakt, že jde o zboží tzv. v zavazadle a nejde o dovoz obchodní povahy, tak tento český turista vracející se ze třetí země nemusí nic proclívat a ani nemusí platit DPH.
b)
Zboží je osvobozeno od cla i DPH, avšak musí být podáno celní prohlášení.
c)
Zboží může být osvobozeno od cla i DPH v závislosti na množství a typu dováženého zboží ze třetí země tzv. v zavazadlech v rámci letecké přepravy.
Správná odpověď: c).
Ve výše uvedeném případě jde bezesporu o dovoz zboží neobchodní povahy použité pro cestujícího či jeho širší rodinu. Od 1. 10. 2021 bylo sice pro dovoz zboží zachováno osvobození od cla ve výši 15