Celní režimy a vaše podnikání - vyznáte se v celních režimech. Otestujte se!

Vydáno: 11 minut čtení

Obchod se zbožím do či ze třetích zemí podléhá jednotné harmonizaci EU. Na jedné straně existuje vývoz osvobozený od DPH i cel, a na straně druhé dovoz, kdy EU vyměřuje dovozní clo a v návaznosti na navržený celní režim některé dovozní transakce podléhají i DPH z dovozu. Jinými slovy EU se výše uvedenými parametry, kterými upravuje vstup a výstup zboží do třetích zemí, snaží podpořit exportéry a naopak zatížit dovozce, kteří musí odvádět do rozpočtu daně a cla. Z toho důvodu máme zaveden Jednotný celní sazebník EU, který slouží primárně pro zařazení dováženého zboží do tzv. Kombinované nomenklatury EU a následně se při použití celních předpisů aplikuje příslušná celní sazba a vyměřuje se clo. Díky tomu získáme tzv. celní hodnotu zboží, která je základním stavebním kamenem pro stanovení DPH při dovozu, pakliže jde o navržený celní režim, se kterým je spojena povinnost přiznat daň.

Celní režimy a vaše podnikání – vyznáte se v celních režimech. Otestujte se!
Ing.
Vladimír
Zdražil
 
OTÁZKA č. 1
Tuzemský turista odletěl na dovolenou do Mexika a při návratu na ruzyňské letiště zvažuje, zda by měl ve třetí zemi nakoupené zboží pro osobní spotřebu jeho a jeho rodiny nechat proclít. S ohledem na fakt, že není osobou povinnou k dani, tak nepředpokládá, že by se snad na z Mexika dovezené zboží měla vztahovat DPH.
a)
S ohledem na fakt, že jde o zboží tzv. v zavazadle a nejde o dovoz obchodní povahy, tak tento český turista vracející se ze třetí země nemusí nic proclívat a ani nemusí platit DPH.
b)
Zboží je osvobozeno od cla i DPH, avšak musí být podáno celní prohlášení.
c)
Zboží může být osvobozeno od cla i DPH v závislosti na množství a typu dováženého zboží ze třetí země tzv. v zavazadlech v rámci letecké přepravy.
Správná odpověď: c).
Ve výše uvedeném případě jde bezesporu o dovoz zboží neobchodní povahy použité pro cestujícího či jeho širší rodinu. Od 1. 10. 2021 bylo sice pro dovoz zboží zachováno osvobození od cla ve výši 15

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty