Uplatnění mimořádných odpisů v daňovém přiznání za rok 2021

Vydáno: 7 minut čtení

Pokud očekává poplatník daně z příjmů za zdaňovací období vyšší základ daně z příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), a ve zdaňovacím období roku 2021 pořídil nový hmotný majetek, může využít k daňové optimalizaci uplatnění mimořádných odpisů. V článku si ukážeme blíže, jak mimořádné odpisy hmotného majetku uplatnit.

Uplatnění mimořádných odpisů v daňovém přiznání za rok 2021
Ing.
Ivan
Macháček
U hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který je pořízen v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, může poplatník na základě zákona č. 609/2020 Sb. využít uplatnění mimořádných odpisů na základě upraveného znění § 30a ZDP, a to následovně:
hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině
, pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,
může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců
;
&ndas