Ocenění souboru nemovitých věcí

Plné znění otázky

Jak správně ocenit soubor nemovitých věcí, který společnost pořídila kupní smlouvou? Ve smlouvě je uvedena jedna souhrnná cena na daný LV z katastru nemovitostí (jedná se o pozemky, pozemky, kde je součástí stavba, a stavba na cizím pozemku). Máme k dispozici detailní znalecký posudek od prodávajícího včetně staveb a příslušenství, zatřídění atd., kde bohužel není uvedeno ocenění jednoho z parcelních čísel na LV (ostatní plocha, využití ostatní komunikace), a daňový doklad s dvěma položkami (cena za prodej nemovitostí - pravděpodobně myšleno samotné ocenění staveb podle výše částky a cena za prodej pozemků - podle ceny ocenění bez staveb, které jsou součástí, dle mého názoru naprosto chybná a matoucí terminologie - doklad nelze vůbec použít). Musí si kupující nechat vypracovat nový znalecký posudek, kde budou všechny položky LV? Nebo ocenění v účetnictví může provést jiným způsobem?

Odpověď