Dovoz zboží - DPH

Plné znění otázky

Jsme plátci DPH a nakupujeme zboží, kde původ zboží je z Ruska a putuje přes tranzitní místo v Lotyšsku (LV). Od plátce z LV obdržíme fakturu za zboží, na které je uveden původ zboží z Ruska a dodací podmínka CPT se sídlem naší firmy. Proclení probíhá pouze v Čechách. Od celní deklarace obdržíme dovozní doklad, na kterém je uveden odesilatel LV a vyčíslena hodnota za zboží a celní výměr, a fakturu za celní služby. Jak tento případ vykazovat v přiznání k DPH?

Odpověď