Datové úložiště

Plné znění otázky

Podnikající fyzická osoba, plátce DPH, uhradil na účet vedený v USA poplatek za datové úložiště, faktury jsou v dolarech. Kde je server umístěný, plátce netuší. Podle mého názoru se nejedná o poskytnutí software [§ 22 ods. 1 písm. g) bod 1 ZDP] a nevztahuje se na něj povinnost srážkové daně ani zajištění daně ani DPH, plnění se neobjeví v přiznání k DPH a nebude provedeno zajištění daně ani srážka daně. Je má domněnka správná?

Odpověď