Kombinace DPH režimů na jednom daňovém dokladu

Plné znění otázky

Německý dodavatel nám fakturuje službu (opravy a kalibrace), současně k tomu dodává občas materiál. Na faktuře uvádí, že k položkám za služby uplatňuje systém reverse charge a ostatní položky jsou v režimu dodání zboží do EU. Je správné rozdělovat jeden daňový doklad na více režimů DPH? My jako odběratel vykazujeme tuto fakturu pouze v jednom režimu, v tomto případě jako pořízení služby z EU (podle hlavního plnění). V druhém případě prodává nový výrobek a samostatnou položkou má akreditovanou kalibraci (v podstatě první seřízení) nového výrobku. V tomto případě opět uvádí u kalibrace informaci, že tato položka je reverse charge. Ale zde opět cz odběratel vykazuje pouze jeden režim DPH, a to je pořízení zboží z EU (dle hlavního plnění). Je postup DE dodavatele chybný a CZ odběratele správný? 

Odpověď