Vzdělávací akce v ČR

Plné znění otázky

Tuzemská společnost s ručením omezeným bude pořádat v ČR vzdělávací akci. Bude ji fakturovat americké společnosti, která nemá v tuzemsku provozovnu. Předmětem fakturace budou služby za zajištění akce, za pronájem prostor a techniky, za občerstvení a ubytování. Jak tomu bude s DPH?

Odpověď