Přijatá služba ze třetí země

Plné znění otázky

Firma - český plátce přijala fakturu z Maroka na poradenskou činnost vztahující se k nemovité věci. Domníváme se správně, když službu zařadíme s místem plnění v tuzemsku podle § 10 ZDPH (místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci) a použijeme samovyměření? V přiznání k DPH pak uvedeme odvod na ř. 12 a nárok na ř. 43? Jak to bude s kontrolním hlášením? Zařadíme do B3 jako přijatá plnění v tuzemsku do 10 000 Kč? Jak by se postupovalo v případě zařazení služby s místem plnění dle § 9 ZDPH?

Odpověď