Dodání zboží do třetí země

Plné znění otázky

Jak máme postupovat při dodání zboží do třetí země? Vystavili jsme zálohovou fakturu, na základě tohoto dokladu jsme obdrželi platbu, a vystavili daňový doklad, zboží ale ještě neprošlo celnicí, za 10 dní jsme obdrželi doklad JCD Export. Kdy máme správně vystavit daňový doklad: při obdržení platby nebo při propuštění zboží? Na faktuře je uvedeno zboží v hodnotě 494 USD, na JCD je zboží v hodnotě 494 USD a tato částka je snížena o dopravu mimo ČR. Jaká hodnota se objeví v řádku 22 DPH?

Odpověď