Dovoz zboží ze Srbska a DPH

Plné znění otázky

Společnost byla od dubna 2015 registrována jako identifikovaná osoba. V červnu 2015 byl překročen obrat pro povinnou registraci k DPH a od 1. srpna 2015 je společnost registrována jako plátce DPH. 7. srpna 2015 nakoupila zboží v Srbsku. Podle dokladů z České pošty, která společnost zastupovala při celním řízení, je správcem daně celní úřad – bylo vyměřeno a zaplaceno DPH. Nevím, jak v tomto případě postupovat. V přiznání k DPH za srpen 2015 bude uveden tento dovoz na řádku 7 a 42 v částce, která byla vyměřena celním úřadem, nebo se provede výpočet DPH dle kurzu, který používá společnost pro přepočet cizích měn (pevný kurz) a v přiznání k DPH za srpen bude uveden dovoz na řádku 7 a 44? Pokud je správný druhý způsob, může si společnost vyžádat zaplacené DPH od celního úřadu zpět?

Odpověď