Termín svolání valné hromady k hospodářskému výsledku předchozího roku

Plné znění otázky

S. r. o. A podává přiznání k dani z příjmů právnických osob v odloženém termínu k 30. 6. 2022. Je 100% vlastníkem s. r. o. B, které podává přiznání k dani z příjmů právnických osob do 31. 3. 2022. K výsledkům hospodaření bude svolána jedna valná hromada. Ke kterému datu to nejpozději musí být?  

Odpověď