Likvidace zásob - daňová uznatelnost

Plné znění otázky

Společnost je výrobcem kosmetiky a cereálních tyčinek. Jaký je správný pohled a účtování v těchto případech. 1. společnost vyrobí šampon, který nevyhovuje kvalitativnímu výstupu-jeho barva neodpovídá normě. Společnost výrobek zlikviduje a k likvidaci doloží likvidační protokol dle zákona. V rámci likvidace je účtováno 58x/12x? 2. společnost vyrobí cereální tyčinku. Je to potravinářský výrobek. Cereální tyčinka neprošla mikrobiologickým rozborem, nemůže být tedy prodávána (mohla by způsobit zdravotní újmu). Můžeme provést likvidaci výrobku, doložit likvidačním protokolem a náklad bude daňově uznatelný, protože se jedná o zmetek (nevyhovuje normě), nebo je daňově zlikvidovat nelze, protože u potravinářských výrobků jsou výdaje vzniklé v důsledku prokazatelné likvidace výdaji (náklady) daňově znatelnými pouze v případě, že doba použitelnosti těchto potravinářských výrobků prošla (v tomto případě je čerstvě vyrobeno, výrobek má dobu použitelnosti delší než dva roky) a nelze je dle zvláštních předpisů uvádět dále do oběhu? Jaké by bylo účtování v jednotlivých případech?

Odpověď