Dohadné položky - oprava poškozeného vozidla a pojistná náhrada od pojišťovny

Plné znění otázky

V listopadu 2021 došlo k poškození vozidla ( spadlá větev ze stromu na střechu vozidla ). Vozidlo bylo opraveno autoservisem v lednu 2022 a zároveň byla oslovena pojišťovna s žádostí o náhradu škody s tím, že pojišťovna měla hradit přímo autoservisu a firma měla uhradit autoservisu pouze DPH. Jak nyní postupovat, pokud:

a) pojišťovna uhradila pojistnou náhradu v únoru 2022,

b) pojišťovna odmítla uhradit pojistnou náhradu.

Vytvoří se dohadné položky 511/383 v úrovni nákladů opravy a 385/648 v úrovni pojistné náhrady od pojišťovny do roku 2021, nebo vše bude až nákladem a výnosem roku 2022?

Odpověď