Zaokrouhlení u DPH

Plné znění otázky

OSVČ pořídila od ORD z Německa zboží. Celková cena zboží 572,22 EUR. Kurz pro přepočet 25,83. 1) OSVČ vypočetla základ daně - 572,22 x 25,83 = 14 780,4426 a daň 14780,44 x 21 % = 3 103,8929. 2) 572,22 x 25,83 = 14 780 x 21 % = 3104 Kč. Jinou položku do daňového přiznání uvádět nebude. Jaký bude postup zaokrouhlení základu daně a daně? Zaokrouhlí se matematicky nejdříve základ daně na celé Kč a pak pak se vypočte daň a ta se také matematicky zaokrouhlí nebo se základ daně nezaokrouhluje a zaokrouhlí se až daň? V daňovém přiznání se pak základ daně a daň uvádí zaokrouhlený na celé Kč vždy či nikoliv?

Odpověď