Pojistné plnění

Plné znění otázky

V roce 2017 došlo k havárii vozidla v obchodním majetku OSVČ, která vede účetnictví. Pojišťovna odmítla plnění. Proběhl soud, který rozhodl, že pojišťovna musí plnit a ta uhradila škodu na vozidle v roce 2021. Do dnes není vozidlo opraveno, protože nejprve se čekalo na znalecké posudky a nyní není rozhodnuto, zda se vozidlo opraví a nebo prodá. Jak se zaúčtuje přijaté pojistné plnění v roce 2021? Půjde do daňových výnosů a nebo se časově rozliší až do doby, kdy dojde k opravě či prodeji vozidla? V roce 2017 nebylo účtováno ani o dohadné položce (protože pojišťovna nárok neuznala) a ani o snížení hodnoty vozidla, vzhledem k tomu, že jde o opravitelné poškození. Od havárie vozidlo nebylo používáno. 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů