Lhůta pro vrácení přeplatku dani z příjmů fyzických osob za rok 2021

Plné znění otázky

Jsem OSVČ-mám zřízenou datovou schránku. Prostřednictvím DS jsem podala elektronicky daňové přiznání z příjmu FO za rok 2021 dne 25.03.2022. Na dani mi vyšel přeplatek ve výši 12 000,00 Kč. Do kdy mi musí FÚ vrátit přeplatek na dani?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád