Odpisy majetku při přechodu na hospodářský rok

Plné znění otázky

Letos přecházíme na hospodářský rok, přechodové období má 13 měsíců. Máme v evidenci drobný majetek s delší životností, který odpisujeme dva roky. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým. Jak je to v tomto případě s daňovými odpisy? Můžu si uplatnit daňové odpisy za 13 měsíců? U ostatního odpisovaného majetku, cenově nad limit, uplatňujeme pouze roční daňové odpisy (za 12 měsíců).

Odpověď