Účtování nákupu restitučních nároků

Plné znění otázky

Jak účtovat o nákupu restitučních nároků, na jaké účty? Jak v okamžiku koupě? Jak v okamžiku směny restitučního nároku za konkrétní nemovitost? Jak v okamžiku prodeje takto nabytého pozemku (nemovitosti)? Zpravidla se jedná o pozemky. Společnost koupí restituční nárok od jednotlivých majitelů (zpravidla fyzické osoby nepodnikající), následně promění za pozemek, ten nějaký čas vlastní a pak se ziskem prodá.  

Odpověď