DPH u nedokončené investice na majetku převedeného pro osobní potřebu

Plné znění otázky

Fyzická osoba vložila do svého obchodního majetku v roce 2016 starší zkolaudovanou nemovitost - rodinný dům (nebyl nárok na odpočet DPH - kolaudace více jak 5 let před vkladem do podnikání - kupní cena nezatížena DPH). FO měla v úmyslu přestavět vloženou nemovitost na penzion, v němž by podnikala- (tj. příjmy v § 7 ZDP). V roce 2017 a 2018 vynaložila náklady na projektovou dokumentaci ( z přijatých plnění za projektové dokumentace uplatnila plný nárok na odpočet DPH, projektová dokumentace zaevidována jako nedaňový výdaj - nezařazené technické zhodnocení na vložené nemovitosti). Na konci roku 2019 stavební úřad přestavbu dané nemovitosti na penzion nepovolil v požadovaném rozsahu. Fyzická osoba se rozhodla nemovitost k 1. 1. 2020 (31. 12. 2019) vyjmout z obchodního majetku a převést ji do svého soukromého užívání. Je povinna z přijatých zdanitelných plnění,u kterých si uplatnila odpočet DPH odvést tuto DPH zpět státu z důvodu převodu vložené nemovitostí zpět do osobního vlastnictví (viz § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 ZDPH)? Náklady na projekty nejsou přiřazeny k nemovitosti jako technické zhodnocení, protože přestavba - rekonstrukce nemovitosti nebyla provedena. Proto nevím zda toto nezařazené technické zhodnocení je považováno za hmotný majetek ve smyslu § 78 odst. 5 ZDPH a vztahuje se na něho úprava příp. dle § 77 a následně dle § 78 a následujících ZDPH (viz koordinační výbor 62/08.06.05, dále 274/20.05.09). Současně přemýšlím, zda přijatá plnění – tj. projektové dokumentace na přestavbu, jenž nebyla povolena stavebním úřadem jsou technickým zhodnocením, nebo je to pouze zmařená investice? Prosím o radu, jak postupovat. V případě, že by byla povinnost odvést DPH z nezařazeného technického zhodnocení (pokud projekty jsou technickým zhodnocením), tak podle kterého § ZDPH a v jaké výši (zda ve 100%, nebo v poměrné výši x/10).

Odpověď