Uplatňování kurzů v účetnictví

Plné znění otázky

Je možné v účetnictví používat při vystavování faktur pevný kurz stanovený k 1. dni v roce a při zpracování bankovních výpisů denní kurz podle ČNB, nebo se musí používat pro všechny operace např. pevný kurz stanovený k 1. lednu podle ČNB?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví