Sponzorský dar právnické osoby

Plné znění otázky

Právnická osoba s. r. o. poskytovala v roce 2021 každý měsíc dar dvěma organizacím na humanitární účely ve výši 500 Kč měsíčně každé. Jedna organizace poslala jeden doklad za rok 2021 s potvrzením výše daru ve výši 6.000 Kč za rok 2021. Druhá organizace každý měsíc vystavovala doklad o sponz. daru na částku 500 Kč. Lze odečíst za rok 2021 součet všech darů této jedné organizaci? Můžeme to brát jako hodnotu jednoho daru (součet všech darů jedné organizaci) za kalendářní rok činí alespoň 2.000 Kč a odečíst od daňového základu? Přijdou mi obě situace stejné, jenom formálně každá jinak řešená.

Odpověď