Zápůjčky mezi spojenými osobami a úroky

Plné znění otázky

Dceřiná společnost (věřitel) uzavřela s mateřskou společností (dlužník) smlouvu o zápůjčce na xxx mil. Kč úročenou úrokem ve výši 6 % p.a. (cena obvyklá v porovnání se sazbami na finančním trhu). Tyto zapůjčené peníze matka použila a převedla na termínovaný vklad, který je úročen sazbou 6,5 % p.a. Jsou v tomto případě účty 562 a 662 daňově účinné? Účtování: zápůjčka z pohledu dlužníka: MD 221/D 361 příp. 471, předpis úroků ze zápůjčky: MD 562/D 361, příp. 471. Předpis úroků z terminovaného vkladu: MD 378/D 662 a úhrada na účet (připsání úroků z term. vkladu na účet): ?D 221/D 378 - souhlasí účtování?

Odpověď