Oprava rozvahy

Plné znění otázky

Společnost s ručením omezeným v letech 2019–2020 chybně vytvářela rezervy MD 552/D 451, v roce 2021 již rezervu netvořila a dodatečným daňovým přiznáním provedla opravu základu daně a daň doměřila. Jak v roce 2022 tuto skutečnost zohlednit rozvahově (B.I.3. řádek=0) a při roční závěrce?  

Odpověď