Účtování o vyřazení technického zhodnocení nájemce

Plné znění otázky

Nájemce na své náklady provedl technické zhodnocení na objektu se souhlasem pronajímatele a odepisuje ho. V rámci ukončení nájemní smlouvy je dohodnuto, že toto technické zhodnocení bude odkoupeno pronajímatelem za daňovou zůstatkovou cenu při rovnoměrnou způsobu odpisování. Jak účtovat o vyřazení do nákladů 541 nebo 551/081? A jak účtovat o prodeji tohoto technického zhodnocení za DZC - je vystavena faktura od nájemce na pronajímatele: 311/648 nebo 641?

Odpověď