Počítání lhůt

Plné znění otázky

Jak postupuje FÚ při počítání lhůt pro kontrolu zdaňovacích období pro DPH a daně z příjmů? DPH za leden 2020 se podává do 25. 2. 2020, končí lhůta pro možné uplatnění DPH dne 22. 2. 2023? DPPO, DPFO za 2020 se podává do 31. 3. 2021 a základní lhůta končí 31. 3. 2024. Byl i názor, že se počítá od 31. 12. 2020, pak by byla lhůta 1. 1. 2023. V zákoně se hovoří o zdaňovacím období, ne termínu podání přiznání.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád