Účetní rezervy

Plné znění otázky

Účetní jednotka vytváří z důvodu pokrytí rizika tyto účetní rezervy: 

- rezerva na růst cen energií,

- rezerva na pozastavení kontraktů s ohledem na válku,

- rezerva na opravu nemovitosti (účetní, nejsou složeny peníze u banky).

Jedná se o vhodné tituly pro tvorbu účetních rezerv a vyplývá z těchto účetních rezerv odložená daň? Jakými dalšími tituly z pohledu účetních rezerv by se měla účetní jednotka zabývat?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví