Jednotková cena jako náležitost daňového dokladu

Plné znění otázky

Je nutné na faktuře mít jednotkové ceny bez DPH a případně, jak velký problém to je, pokud tam jednotkovou cenu máme uvedenou pouze včetně DPH. V § 29 zákona o DPH se píše, že náležitostí daňového dokladu je jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně. A v následujícím odstavci, že nemusí obsahovat jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni přijetí úplaty. Tím je myšlen daňový doklad k přijaté platbě?  

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty