Mezitímní účetní závěrka

Plné znění otázky

Je možné sestavit mezitímní účetní závěrku za část aktuálního účetního období, pokud nebyla dosud schválena účetní závěrka za předchozí účetní období (např. pro účely výplaty zálohy na podíl na zisku, sestavení mezitímní účetní závěrky za období 1. 1. - 31. 3. aktuálního roku, pokud nebyla dosud schválena řádná účetní závěrka předchozího roku)?

Odpověď

Související dokumenty