Krácené DPH, odpisy

Plné znění otázky

Společnost, plátce DPH, používá zálohový koeficient 71%. Neuplatněné DPH účtuje do provozních nákladů na účet 548. Při rekonstrukci nemovitosti, byl původním záměrem její prodej, z technického zhodnocení si tedy společnost nárokovala DPH, respektive zmiňovaných 71%. Nyní se záměr změnil a byt začala společnost pronajímat (osvobozené plnění). Uplatněné DPH bude vracet zpět finančnímu úřadu. Zajímalo by mne, zda neuplatněné DPH (tj. 29%), účtované v letošním roce v provozních nákladech, má přeúčtovat zpětně do pořizovací hodnoty bytu a byt z této částky odepisovat, nebo již nikoliv.

Odpověď