Kurzový rozdíl u zálohy v EUR uhrazené v Kč

Plné znění otázky

S.r.o., účetnictví, plátce DPH. S.r.o. měla zaplatit zálohu na materiál v částce 7 617,71,- EUR. Protože má jen korunový účet, zaplatila tuto částku eur z korunového účtu, ve výši 194 052,78 Kč, banka použila pro přepočet kurz 25,4739. S.r.o. používá v účetnictví pevný kurz po celý rok 24.86. Na účet záloh 314 zaúčtuji 194 052,78 Kč nebo 184404,27 a vyúčtuji kurzový rozdíl mezi 194 052,78 a 184 404,27? Dle naší účetní směrnice používáme pevný kurz. Dle mého názoru bych měla zaplacenou zálohu zaúčtovat dle kurzu 24,86 a vyúčtovat kurzový rozdíl, i když se jedná o zálohu, je to tak?   

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví