Vklad nemovité věci

Plné znění otázky

Společníci s. r o. (podíl 10 % + 10 %), manželé vlastnící výrobní halu, kterou mají v obchodním majetku FO a pronajímali ji s. r. o., se rozhodli tuto halu převést na společnost. Nevíme, jaký způsob převodu zvolit. V případě že by se rozhodli halu vložit do s. r. o. formou příplatku, je nutné rozhodnutí valné hromady ověřené notářem, je nutný znalecký posudek, nebo je možné určit cenu dohodou, nebo jako zůstatková cena v obchodním majetku FO? Lze takto nabytý majetek v s. r. o. odpisovat? Nebo zvolit formu prodeje za cenu dle znaleckého posudku (popř. lze použít cenu dohodou?)? V případě darování haly dětem (zbývající společníci s. r. o.), které by halu vložily do s. r. o. odpisovat nelze? Je případně jiná možnosti řešení problému?

Odpověď